Plastic Pallet

200904052055155988 32561_2

พาเลทพลาสติก

พาเลทพลาสติก เป็นพาเลทที่มีการนำมาใช้กันมากขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่ง เนื่องจากเป็นพาเลทที่ทนทาน ทนความร้อน ไม่มีปัญหาเรื่องแมลง เชื้อรา ความชื้น หรือสิ่งที่จะทำให้สินค้าที่จะส่งออกเกิดความเสียหาย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ?คงทนและแข็งแรงกว่าพาเลทไม้และพาเลทกระดาษ เก็บรักษาง่าย ซ่อมแซมได้ ไม่มีปัญหาเรื่องโก่ง บิด งอ พาเลทพลาสติกมีหลากหลายแบบให้เลือกตามลักษณะการใช้งานหรือสินค้าที่จะวาง

ข้อดีของพาเลทพลาสติก

– ? มีน้ำหนักเบา ราคาไม่แพง
– ? ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น เรื่องแมลง ปลวก มอด โก่ง บิด หรืองอ
– ? เก็บรักษาง่าย ซ่อมแซมได้
– ? มีความคงทน ทนความร้อน
– ? สามารถนำไปขายเป็นพาเลทมือสองหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
– ? ลดปัญหาเรื่องการตัดไม้และวิ่งแวดล้อม

ข้อเสียของพาเลทพลาสติก

– ? สามารถใช้งานได้ประมาณ ?3 – 5 ปี
– ? ราคาของพาเลทพลาสติก จะขึ้น – ลง ตามราคาของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นพาเลท
– ? อาจจะชำรุดได้ถ้ามีการใช้งานมากเกินไป

Wood Pallet

b.234.156.16777215.0.stories.kornrada.4-stringers.4-stringers_wood-pallets_14 b_234_156_16777215_0__image_kornrada_products_3026
b.234.156.16777215.0.stories.kornrada.cubix.cubix_wood-pallets_2 b.234.156.16777215.0.stories.kornrada.heavy-duty-wood-pallets.heavy-duty_wood-pallets_2

พาเลทไม้

พาเลทไม้เป็นพาเลทที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการขนส่ง วัสดุที่นำมาผลิตเป็นพาเลทหาได้ง่าย ?แข็งแรง ทนทาน ราคาไม่แพง ใช้ระยะเวลาในการผลิตพาเลทรวดเร็ว ?และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มักจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ ?ความชื้น แมลง และเสี้ยนไม้ที่จะทำให้ตัวสินค้าเกิดความเสียหายก่อนที่่่จะนำส่งออกไปยังต่างประเทศ ไม้ที่นำมาผลิตเป็นพาเลทอาจเกิดการบิด โก่ง โค้งงอได้ พาเลทไม้มีหลากหลายให้เลือกสามารถเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานและการวางสินค้า

พาเลทไม้มีทั้งหมด ?2 ?แบบคือ

– ? พาเลทไม้แบบไม้คาน จะเข้าได้ ?2 ?ทาง
– ? พาเลทไม้แบบขาลูกเต๋า จะเข้าได้ 4 ทาง

ข้อดีของพาเลทไม้

– ? เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่าย ระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว
– ? ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
– ? รับน้ำหนักสินค้าได้ประมาณ ?1 – 2 ?ตัน
– ? สามารถซ่อมแซมได้ เก็บรักษาดูแลง่าย

ข้อเสียของพาเลทไม้

– ? ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน
– ? ปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ แมลง ปลวก มอด เสี้ยนไม้ ความชื้น
– ? อาจแตกหรือหักได้เมื่อบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป
– ? ไม้อาจบิด โก่งหรือโค้งงอได้