Thai Pallet

thai pallet dot com

Plastic Pallet

พาเลทพลาสติก พาเลทพลาสติก เป็นพาเลทที่มีการนำมาใช้กันมากขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่ง เนื่องจากเป็นพาเลทที่ทนทาน ทนความร้อน ไม่มีปัญหาเรื่องแมลง เชื้อรา ความชื้น หรือสิ่งที่จะทำให้สินค้าที่จะส่งออกเกิดความเสียหาย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คงทนและแข็งแรงกว่าพาเลทไม้และพาเลทกระดาษ เก็บรักษาง่าย ซ่อมแซมได้ ไม่มีปัญหาเรื่องโก่ง บิด งอ พาเลทพลาสติกมีหลากหลายแบบให้เลือกตามลักษณะการใช้งานหรือสินค้าที่จะวาง ข้อดีของพาเลทพลาสติก – มีน้ำหนักเบา ราคาไม่แพง- ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น เรื่องแมลง ปลวก มอด โก่ง บิด หรืองอ- เก็บรักษาง่าย ซ่อมแซมได้- มีความคงทน ทนความร้อน- สามารถนำไปขายเป็นพาเลทมือสองหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้- ลดปัญหาเรื่องการตัดไม้และวิ่งแวดล้อม ข้อเสียของพาเลทพลาสติก – สามารถใช้งานได้ประมาณ 3 – 5 ปี- ราคาของพาเลทพลาสติก จะขึ้น – ลง ตามราคาของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นพาเลท- อาจจะชำรุดได้ถ้ามีการใช้งานมากเกินไป

Wood Pallet

พาเลทไม้ พาเลทไม้เป็นพาเลทที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการขนส่ง วัสดุที่นำมาผลิตเป็นพาเลทหาได้ง่าย แข็งแรง ทนทาน ราคาไม่แพง ใช้ระยะเวลาในการผลิตพาเลทรวดเร็ว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มักจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ ความชื้น แมลง และเสี้ยนไม้ที่จะทำให้ตัวสินค้าเกิดความเสียหายก่อนที่่่จะนำส่งออกไปยังต่างประเทศ ไม้ที่นำมาผลิตเป็นพาเลทอาจเกิดการบิด โก่ง โค้งงอได้ พาเลทไม้มีหลากหลายให้เลือกสามารถเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานและการวางสินค้า พาเลทไม้มีทั้งหมด 2 แบบคือ – พาเลทไม้แบบไม้คาน จะเข้าได้ 2 ทาง- พาเลทไม้แบบขาลูกเต๋า จะเข้าได้ 4 ทาง ข้อดีของพาเลทไม้ – เป็นสินค้าที่หาใช้ได้ง่าย ระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว- ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้- รับน้ำหนักสินค้าได้ประมาณ 1 – 2 ตัน- สามารถซ่อมแซมได้ เก็บรักษาดูแลง่าย ข้อเสียของพาเลทไม้ – ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน- ปัญหาเรื่องเชื้อราในเนื้อไม้ แมลง ปลวก มอด เสี้ยนไม้ ความชื้น- อาจแตกหรือหักได้เมื่อบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเกินไป- ไม้อาจบิด โก่งหรือโค้งงอได้ …

Wood Pallet Read More »

Scroll to Top